DLA PRAWNIKÓW

Czujności nigdy za wiele!

Dobry tłumacz wykona swoją pracę dobrze. 

Może jednak okazać się, że dobry tłumacz to trochę za mało, kiedy na „stół operacyjny” trafi opinia prawna, umowa, porozumienie czy dokument sądowy sporządzony w języku prawa common law i przeznaczony dla prawników z cywilistycznej rzeczywistości prawnej.

Do takich „zabiegów”, a często „operacji ratujących życie” (pilne tłumaczenie potrzebne na tzw. wczoraj), potrzeba szczególnej czujności, a ta wynika z wielu lat praktycznego doświadczenia i – co chyba ważniejsze – świadomości i autentycznego rozumienia różnic między tymi dwoma rzeczywistościami prawnymi.

Czujny i doświadczony tłumacz prawniczy będzie w stanie zajrzeć pod powierzchnię tekstu i w tłumaczeniu przekazać prawdziwy zamierzony sens wypowiedzi, a nie jedynie znaczenie poszczególnych wyrazów.

Doświadczony tłumacz prawniczy rozumie różnicę między terminologią prawniczą a językiem prawniczym.

Tłumaczenie wykonane przez takiego specjalistę kosztuje – co zrozumiałe – więcej niż tłumaczenie po prostu dobre. To pierwsze to wizytówka twojej kancelarii. To także profesjonalna obsługa klientów dzięki sprawnej komunikacji w dwóch językach.

Rozwój zawodowy

Jestem członkiem zwyczajnym brytyjskiego Chartered Institute of Linguists (CIOL), a to oznacza, że mam obowiązek przestrzegać zapisów Kodeksu postępowania CIOL.

Bardzo ważną częścią mojego członkostwa w CIOL jest nieustanny rozwój zawodowy (z ang. CPD, Continuing Professional Development). Jest to też ustawowy obowiązek każdego tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełną listę moich dotychczasowych szkoleń i kursów, które ukończyłem w ostatnich latach, znajdziesz tutaj.